حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • غشای نانوساختار تبادل کاتیون

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
 • کفپوش غیرپارچه ای هواپیما

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
 • اصلاح سطح تجهیزات دندانپزشکی تیتانیومی و فولادی با پوشش DLC

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
 • فراخوان ارتقاء ستاپ آزمایشگاهی به تجهیز تجاری

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: افزایش قابلیت رنگرزی؛ اصلاح سطحی؛ پلاسمای سرد؛ قابلیت افزایش مقیاس.

یکی از معضلات صنعت نساجی به ویژه در بخش رنگرزی و اصلاح سطحی منسوجات مصرف انرژی و تولید پساب های صنعت است که اغلب سبب تحمیل هزینه های اضافی به این صنعت می...

مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد واحد تجهیزات
بخش آماری