حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

افزایش ماندگاری خاصیت آنتی باکتریال بر روی سطوح پلیمری و منسوجات

(اعتبار تا آخر سال 1397)

گسترش روز افزون و سریع استفاده از فناوری¬های جدید در صنعت منسوجات سبب تولید پارچه¬ها و منسوجاتی با ویژگی-های جدید و جذاب شده است. تولید پوشش¬های خودتمیز شونده، ضد باکتری، آبگریز، جاذب امواج الکترومغناطیسی و... از جمله ویژگی¬هایی هست که به واسطه گسترش فناوری¬هایی همچون فناوری نانو در صنعت نساجی ایجاد شده است. علاوه بر استفاده از مواد شیمیایی جدید و همچنین نانو مواد که سبب ایجاد چنین خواصی در منسوجات گردیده، توسعه روش¬های متناظر نیز به توسعه و بهبود این خواص کمک کرده است. پردازش و اصلاح سطح منسوجات از عوامل بسیار مهم در توسعه ویژگی¬های نام برده شده به ویژه خواص مرتبط با نانوذرات است. اصلاح سطحی منسوجات سبب بهبود رنگ پذیری و همچنین در مورد ایجاد خواصی که منوط به استفاده از نانوذرات است سبب بهبود اتصال نانوذرات به سطح منسوج می-شود. در سال¬های اخیر فناوری پلاسما گسترش فراوانی در صنعت نساجی به ویژه اصلاح سطحی منسوجات داشته است. این فناوری قادر است که علاوه بر اصلاح فیزیکی سطح منسوجات همزمان با اعمال واکنش¬های شیمیایی سبب فعال شدن گروه¬های عاملی (بسته به جنس منسوج) و یا اتصال عوامل خارجی مانند نانوذرات به سطح منسوج شود. با توجه به تنوع موجود در تجهیزات و روش¬های تولید پلاسما به ویژه پلاسماهای دمای پایین، این فناوری بتواند کاربردهای فراوانی در صنعت نساجی داشته باشد. پلاسمای دما پایین یا به اصطلاح پلاسمای سرد به دلیل انجام فرآیندهای مربوطه در دمای پایین می¬تواند برای انواع منسوجات مورد استفاده قرار گیرد. پلاسمای سرد با پردازش سطح منسوجات و افزایش جذب و ماندگاری عوامل شیمیایی ضد باکتری مانند نانو ذرات نقره در بهبود کیفیت منسوجات آنتی باکتریال می تواند اثر گذار باشد. در این طرح هدف استفاده از این فناوری در اصلاح سطحی منسوجات و به منظور ایجاد خواص ضد باکتریایی در سطح منسوج است.