حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

ایجاد و بهبود ویژگی آب دوستی یا آب گریزی بر روی سطوح و منسوجات

کلمات کلیدی: آب­دوستی؛ آب­گریزی؛ اصلاح سطح؛ پلاسما؛ قابلیت افزایش مقیاس.

آب گریز کردن سطح منسوجات برای کاربردهایی مانند،پارچه های دافع خاک/آب برای چتر، لباس شنا، پارچه ی چادر، سطوح ضدچربی، ضدباکتری و ضدلک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گسترش فناوری ها و همچنین مواد شیمیایی جدید که در فرآیندهای تکمیل صنعت نساجی مورد استفاده قرار گرفته اند سبب بهبود این ویژگی ها حتی ایجاد خواص جدید در منسوجات شده است. فناوری نانو به دلیل ماهیت ویژه ای که در زمینه دستکاری مواد در مقیاس های کوچک (کمتر از 100 نانومتر) را دارد توانسته است جای پای خود را در صنت نساجی باز کند. علاوه بر استفاده از نانومواد که سبب ایجاد خواص جدیدی در منسوجات شده اند- خواصی مانند آبگریزی، ضد باکتریایی یا ضد غبار- استفاده از فناوری ها و روش های مکمل در توسعه و بهبود اینگونه خواص موثر بوده است. فناوری هایی که در فرآیندهای اصلاح سطحی منسوجات مورد استفاده قرار می گیرند از جمله فناوری پلاسما می تواند در ایجاد خواصی مانند آبگریزی یا آبدوستی بسیار موثر باشد. پلاسما در ایجاد و ماندگاری این ویژگی ها بر سطوح منسوجات می تواند نقش آفرینی کند. فناوری پلاسما با ایجاد محیطی یونیزه شده که شرایط مناسب برای اصلاح و آماده سازی سطح منسوجات فرآهم می نماید می تواند در ایجاد خواص نام برده شده نقش بسزایی داشته باشد. لذا در این طرح هدف توسعه کاربرد و شناخت عوامل موثر در بکارگیری فناوری پلاسما در بخش های اصلاح سطحی و تکمیل صنعت نساجی با هدف ایجاد خواص مورد نظر است.