حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاهده پایان نامه

افزایش قابلیت چسبندگی پلیمرها

(اعتبار تا آخر سال 1397)

فیلمها و قطعات پلیمری دارای کاربردهای فراوان و گستردهای در صنعت به ویژه صنایع خودرو و چرم سازی هستند. استفاده از این نوع پلیمرها اغلب با مشکلاتی روبرو هست که چسبندگی سطحی پلیمرها یکی از مشکلات عمده در کاربرد این مواد در صنعت هست. ایجاد و یا افزایش قابلیت چسبندگی بر روی سطوح پلیمری پیش از اعمال فرآیندهایی مانند چاپ، رنگرزی، آبکاری، اتصال به قطعات دیگر و یا پوشش، ضروری است. بهبود خواص سطحی این مواد با هدف افزایش قابلیت چسبندگی آنها یکی از چالشهای پیش روی صنایع به ویژه صنعت خودرو و چرم سازی است. استفاده از فناوریهای اصلاح سطحی مانند فناوری پلاسما و به ویژه پلاسمای سرد میتواند به عنوان تکنیکی بسیار موثر و مقرون به صرفه در خط تولید این صنایع به منظور بهبود خاصیت چسبندگی پلیمرها کار گرفته شود. این فناوری با بهبود و تغییر خواص سطحی موجب اتصال و بهبود چسبندگی سطوح پلیمری میشود. پلاسما طی فرایندهای تمیزکاری سطح، ایجاد عوامل شیمیایی فعال و کندکاری بر سطح می تواند بر چسبندگی بین دو پلیمر تأثیر گذار باشد.